top of page
cosmetic-2357981.jpg
 • Đá nóng 90p - chăm sóc da cơ bản 60p

  2 hr 30 min

  1,166,000 Vietnamese dong
 • Aroma 60p - tẩy tế bào chết 45p

  1 hr 45 min

  1,023,000 Vietnamese dong
 • Thảo dược Lotus 90p - chăm sóc da chuyên sâu 90p

  3 hr

  1,732,000 Vietnamese dong
 • Đá nóng 90p - làm móng tay, chân 90p

  3 hr

  781,000 Vietnamese dong
 • Aroma 90p - chăm sóc da cơ bản 60p - làm móng tay, chân 90p

  4 hr

  1,320,000 Vietnamese dong
 • Thảo dược Lotus 90p - chăm sóc da chuyên sâu 90p - làm móng tay, chân ...

  4 hr 30 min

  3,590,000 Vietnamese dong
 • Giảm 5% tổng bill khi sử dụng từ 2 dịch vụ trở lên.

  1 min

  1 Vietnamese dong
bottom of page