top of page

Combo đặc biệt

Giảm 5% tổng bill khi sử dụng từ 2 dịch vụ trở lên.

  • 1 minutes
  • 1 Vietnamese dong
  • Thành phố Phú Quốc

Service Description

Giảm 5% tổng bill khi sử dụng từ 2 dịch vụ trở lên.


Contact Details

  • Lotus Spa, Ông Lang, Cửa Dương, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam

    +84988992001

    lotusspa.river@gmail.com

bottom of page