top of page

Combo 1

Đá nóng 90p - chăm sóc da cơ bản 60p

  • 2 hours 30 minutes
  • 1,166,000 Vietnamese dong
  • Thành phố Phú Quốc

Service Description

Hot stone 90 min Basic facial care 60 min


Contact Details

  • Lotus Spa, Ông Lang, Cửa Dương, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam

    +84988992001

    lotusspa.river@gmail.com

bottom of page