top of page

Combo 3

Thảo dược Lotus 90p - chăm sóc da chuyên sâu 90p

  • 3 hours
  • 1,732,000 Vietnamese dong
  • Thành phố Phú Quốc

Service Description

Lotus special treatment 90 min Facial treatment 90 min


Contact Details

  • Lotus Spa, Ông Lang, Cửa Dương, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam

    +84988992001

    lotusspa.river@gmail.com

bottom of page