top of page

Combo 6 (dành cho 2 người)

Thảo dược Lotus 90p - chăm sóc da chuyên sâu 90p - làm móng tay, chân 90p

  • 4 hours 30 minutes
  • 3,590,000 Vietnamese dong
  • Thành phố Phú Quốc

Service Description

(couples package) Lotus special treatment 90 min Facial treatment 90 min Pedicure & manicure 90 min


Contact Details

  • Lotus Spa, Ông Lang, Cửa Dương, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam

    +84988992001

    lotusspa.river@gmail.com

bottom of page