top of page

Package 2

Aroma 60 min - Body scrub 45 min

  • 1 hour 45 minutes
  • 1,023,000 Vietnamese dong
  • Thành phố Phú Quốc

Service Description

Aroma 60 min Body scrub 45 min


Contact Details

  • Lotus Spa, Ông Lang, Cửa Dương, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam

    +84988992001

    lotusspa.river@gmail.com

bottom of page