top of page

Package 2

Aroma - 60 min - Body scrub - 45 min

  • 1 h 45 min
  • 1,023,000 Vietnamese dong
  • Thành phố Phú Quốc

Service Description

Aroma - 60 min Body scrub - 45 min


Contact Details

  • Lotus Spa, Ông Lang, Cửa Dương, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam

    +84988992001

    lotusspa.river@gmail.com


bottom of page