top of page

Tẩy Tế Bào Chết & Mát Xa Chân

  • 1 hour 30 minutes
  • 490,000 Vietnamese dong
  • Thành phố Phú Quốc

Contact Details

  • Lotus Spa, Ông Lang, Cửa Dương, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam

    +84988992001

    lotusspa.river@gmail.com


bottom of page